Красимир Николов Йотов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600194510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Лавеле" 20
Телефон: (02) 9818086
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.7.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №7 / 01.4.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-585 / 07.4.1986 г.

Печат   Имейл