Красимир Йорданов Кирилов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000487110
Колегия: София
Адрес: 1510; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Хаджи Димитър", бл. 20, вх. "В", ап. 44 Телефон: (088) 8846476

Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 28.4.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 30.3.2010 г.
Наказание: Порицание наложено на 25.05.2011г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 23.06.2011 г. до 23.06.2014 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 23.11.2011 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 30.01.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 25.06.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 30.05.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 20.11.2012 г. до 20.02.2013 г.

Печат   Имейл