Красимир Йорданов Борисов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500201210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, вх. А, ет. 3, к-ра 329
Телефон: (0888) 418512
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 27.5.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 12.5.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №21 / 12.5.1993 г.
Наказание: Порицание наложено на 19.11.2008г.
Наказание: Глоба, наложенa на 25.03.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл