Красимир Иванов Апостолов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200264810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "6-ти Септември" №33, ет. 1.
Телефон: (02) 9864114
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 17.2.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №26 / 17.2.1999 г.

Печат   Имейл