Красимир Димитров Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000274010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, к-ра 249
Телефон:
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.11.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №27 / 15.10.1992 г.

Печат   Имейл