Красимир Данов Стоев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800188010
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Стефан Стамболов" 13, ет. 1
Телефон: (02) 9809824
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 17.6.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 03.6.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №30 / 03.6.1998 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 16.09.2005 г.

Печат   Имейл