Красимир Владимиров Динев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700385710
Колегия: София
Адрес: 1330; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Красна поляна", бл. 31А, вх. А, ет. 7, ап. 24
Телефон: (088) 9801578
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 30.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 18.2.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №56 / 18.2.2002 г.

Печат   Имейл