Красимир Василев Донков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000027310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" №4, ет. 3
Телефон: (088) 9193020
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.3.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 11.3.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 11.3.1998 г.

Печат   Имейл