Красимир Василев Вълев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300046210
Колегия: София
Адрес: 1202; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Поп Богомил" 31, ет. 4, ап. 8
Телефон: (02) 9832477
Факс: (02) 9832477
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.2.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №45 / 31.1.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №28 / 31.1.1992 г.

Печат   Имейл