Красимира Янкова Янкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000024710
Колегия: София
Адрес: 1510; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Хаджи Димитър" бл. 91, ет. 7, ап. 27
Телефон: (088) 7331869
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 21.3.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 01.3.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №45 / 01.3.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 20.03.2006 г.

Печат   Имейл