Красимира Цветанова Нетова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000357610
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Шандор Петьофи" 52
Телефон: (088) 8783798
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.12.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 27.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №11 / 27.11.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 25.07.2008г.
Наказание: Порицание наложено на 03.11.2009г.
Наказание: Порицание наложено на 14.07.2011г.

Печат   Имейл