Красимира Славова Никодимова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200077110
Колегия: София
Адрес: 1225; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Христо Станишев" 23 Телефон: (02) 393441

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №40 / 09.6.1999 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.03.2013 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.06.2013 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 09.12.2013 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл