Красимира Николова Димова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000292910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. Дом, к-ра 340 Телефон: (0877) 611670

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 25.3.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 11.3.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 11.3.1998 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 03.08.2007 г. до 03.11.2007 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 19.07.2012 г.

Печат   Имейл