Красимира Николаева Динева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100324510
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Люлин планина" 22, вх. Б, ет. 4
Телефон: (02) 9548275
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 12.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 12.2.1997 г.

Печат   Имейл