Красимира Костова Дичева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Личен номер: 1800515010
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Антим I" No: 2, ет.5

Телефон: (0899) 459670
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.4.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 22.3.2011 г.


Печат   Имейл