Красимира Илиева Митова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800000210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; пл. "Света Неделя" 16, ет. 6, ст. 11
Телефон: (088) 9515015
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.2.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 08.2.2005 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 03.10.2008 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл