Красимира Димова Дучева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200312610
Колегия: София
Адрес: 1124; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Петър Делян" 21 Телефон: (088) 9622937

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №124 / 23.6.2004 г.

Печат   Имейл