Красимира Велинова Николова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400227710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Три уши" 1, ет. 1
Телефон: (088) 7920738
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.12.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 17.11.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №31 / 17.11.1993 г.

Печат   Имейл