Красимира Борисова Каназирева-Захариева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400144410
Колегия: София
Адрес: 1784; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Младост-1", бл. 14А, вх. 2, ап. 5
Телефон: (089) 8697207
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 27.3.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 13.3.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №23 / 13.3.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 24.01.2012г.
Наказание: Глоба, наложенa на 24.01.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл