fbpx

Костадин Първанов Косачев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800382010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Княз Борис І" 57, вх. Б, ет. 5 Телефон: (02) 9888780

Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 11.11.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №27 / 15.10.1992 г.
Наказание: Порицание наложено на 22.03.2013г.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.06.2013 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 09.12.2013 г. до 09.12.2016 г.
Наказание: Порицание наложено на 09.12.2013г.