Костадин Петков Чунчуков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200541010
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Красно село; град: гр. София; бул. "Ген. Скобелев" №51, ет. 1, ап. 1
Телефон: (02) 9541446
Факс: (02) 9541446
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.3.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 13.3.2012 г.

Печат   Имейл