Костадин Михайлов Ташев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100105810
Колегия: София
Адрес: 1680; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Белите брези", бл. 11, ет. 13, ап. 53 Телефон: (0888) 361531

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 08.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 08.2.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 26.03.2013 г.

Печат   Имейл