Костадин Маринов Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800386910
Колегия: София
Адрес: 1421; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Черни връх", бл. 15-45, вх. В, ет. 4, ап. 16
Телефон: (088) 7506575
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 11.12.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 27.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №16 / 27.11.2002 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 21.12.2006 г. до 21.12.2009 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 01.06.2007 г. до 01.09.2007 г.

Печат   Имейл