Костадин Георгиев Гетов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000323310
Колегия: София
Адрес: 1574; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Христо Смирненски", бл. 32А, ет. 4, ап. 16
Телефон: (02) 713306
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 08.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №37 / 08.11.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.12.2010 г.

Печат   Имейл