Костадин Велизаров Костадинов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900441810
Колегия: София
Адрес: 1229; област: София-град; община: Връбница; град: гр. София; ул. "Странджа" 4, ет. 4, ап. 5
Телефон: (02) 8117000
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.4.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 25.3.2008 г.

Печат   Имейл