Константин Стефанов Русев

1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00
Личен номер: 1600519410
Колегия: София
Адрес: 1111; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; район Слатина, ул. "Лидице" №22, Вх. "Б" , ап. 26.
Телефон: (088) 8383264
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.5.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 17.5.2011 г.

Печат   Имейл