Константин Петров Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000032510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 42, ет. 3
Телефон: (02) 9804166
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.4.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 17.3.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №34 / 17.3.1993 г.

Печат   Имейл