Константин Начов Симеонов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400263810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Позитано" 3, ет. 2
Телефон: (02) 9870198
Факс: (02) 9870198
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.7.1979 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №11 / 21.6.1979 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №1504 / 29.7.1979 г.

Печат   Имейл