Константин Мирчев Мирчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200309010
Колегия: София
Адрес: 1680; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Г.С.Раковски 189, ет. 2
Телефон: (088) 9537577
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.12.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 04.12.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 04.12.1996 г.
Наказание: Порицание наложено на 11.07.2008г.
Наказание: Глоба, наложенa на 13.07.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл