fbpx

Константин Захариев Дечев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900005210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Иван Шишман" 3
Телефон: (02) 9891740
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.2.1978 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №11 / 23.12.1977 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №63 / 11.1.1978 г.