Константин Емилов Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500299410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Георги Бенковски" 35, партер Телефон: (02) 9834563

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.4.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 05.4.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 05.4.1995 г.

Печат   Имейл