Константин Емануилов Костов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400232110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Бистрица" №7, вх. "А" , ет. 1.
Телефон: (02) 9807755
Факс: (02) 9805517
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.5.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 26.4.1994 г.

Печат   Имейл