Константин Драганов Минков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800113710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 1, к-ра 153
Телефон: (02) 9892548
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.8.1958 г.

Печат   Имейл