Константин Добрев Бързачки

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700418310
Колегия: София
Адрес: 1612; област: София-град; община: Столична; град: София; ж.к. "Хиподрума", бл. 122, Вх. "Б" , ет. 3, ап. 28.
Телефон: (02) 599385
Статус: Отписан Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 29.11.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 07.11.2006 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.04.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Порицание наложено на 18.02.2009г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 20.07.2009 г. до 20.07.2010 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 10.11.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.11.2009 г.

Печат   Имейл