Константина Костадинова Попалексова - Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100106210
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Цар Освободител" №17 - А.
Телефон: (02) 9427910
Факс: (02) 9427911
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10.7.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 26.6.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 26.6.1996 г.

Печат   Имейл