Колю Илчев Атанасов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900407610
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; бул. "Христо Ботев" № 76, ет. 3, ап. 7
Телефон: (02) 9316661
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 05.10.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 09.08.2010 г.

Печат   Имейл