Кольо Ботев Божков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700013610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; бул. "Витоша" № 4, ет. 2, ст. 213 Телефон: (02) 9877294

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 26.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 11.2.1997 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.05.2011 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 30.04.2013 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.05.2013 г.

Печат   Имейл