Киро Димитров Христов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100409710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; ул. "Алабин" №33, Търговски Дом, вх. А, ет. 1, кантора 120 Телефон: (089) 0577468

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 12.4.1994 г.
Наказание: Порицание наложено на 09.12.2013г.
Наказание: Глоба, наложенa на 14.02.2014 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл