Кирил Николаев Стоянов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000020910
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Люлин планина" 33
Телефон: (02) 8519130
Факс: (02) 8519130
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.11.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 08.11.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 08.11.1995 г.

Печат   Имейл