Кирил Крумов Христов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700184510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Пиротска" 5, ет. 4, кантора 12
Телефон: (088) 5188252
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.2.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 01.2.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 01.2.2002 г.

Печат   Имейл