Кирил Димитров Терзийски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300163710
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. Васил Левски 76, ет. 3 Телефон: (02) 9885062

Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 11.12.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 27.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 27.11.2002 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 10.01.2007 г. до 09.01.2009 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 21.12.2007 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 18.03.2008 г. до 18.03.2010 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 24.02.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Порицание наложено на 23.04.2010г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 19.07.2011 г. до 19.07.2014 г.

Печат   Имейл