Кирил Димитров Петров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800488110
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Александър Стамболийски" №96
Телефон: (089) 7963629
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.5.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 27.4.2010 г.

Печат   Имейл