Кирил Георгиев Василев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900030110
Колегия: София
Адрес: 1202; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Веслец" 39-41, офис 6, ет. 1
Телефон: (02) 9831296
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 10.7.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 26.6.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №31 / 26.6.1996 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 14.06.2011 г.

Печат   Имейл