Кирил Атанасов Балабанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700283410
Колегия: София
Адрес: 1326; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Обеля-2", бл. 276, ап. 1
Телефон: (02) 9342677
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.5.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 19.4.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 19.4.1995 г.

Печат   Имейл