Кирил Аспарухов Василев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900155210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Лавеле" 32, ет. 3, ст. 26 Телефон: (02) 9888088

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 08.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №52 / 08.11.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 30.01.2013 г.

Печат   Имейл