Кирилка Данчева Георгиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000436010
Колегия: София
Адрес: 1680; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ж.к. "Красно село" , бл. 193, вх. "А" , ап. 10.
Телефон: (088) 5741551
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 16.1.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 18.12.2007 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 25.05.2009 г.

Печат   Имейл