fbpx

Кера Вълчева Славчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600243810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Три уши" 1, ет. 3
Телефон: (02) 9800899
Факс: (02) 9800899
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 05.12.2000 г.