Керана Христова Тодошева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000031310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. Младост 1, бл. 50, вх. 9, ет. 8, ап. 297 Телефон: (02) 8842367

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 01.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №36 / 01.10.2003 г.
Наказание: Порицание наложено на 19.01.2011г.
Наказание: Порицание наложено на 15.06.2011г.
Наказание: Порицание наложено на 17.06.2013г.

Печат   Имейл