Катя Петрова Пиронкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900443710
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; кв. "Изгрев" , ул. "Елемаг" № 19, бл. 309, ап. 68. Телефон: (02) 4265334

Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 20.5.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 11.5.1993 г.
Наказание: Порицание наложено на 08.07.2008г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 09.07.2009 г. до 09.07.2010 г.

Печат   Имейл