Катя Михайлова Върбанова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200027510
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Св. Иван Рилски" 6
Телефон: (02) 8512480
Факс: (02) 9520242
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.12.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 22.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №43 / 22.11.2001 г.

Печат   Имейл